HİZMETLERİMİZ

Size özel mali müşavirlik çözümlerimiz ile iş dünyasında rakiplerinizin önüne geçin, fark yaratın!

Hüseyin Sevin Mali Müşavirlik bürosu olarak şirketinize özel sunmakta olduğumuz mali müşavirlik çözümlerimizden bir kısmı aşağıda listelenmiştir.

 • Türk mevzuatına uygun şekilde yasal defterlerin tutulması.
 • Şirketinizin yapısına uygun muhasebe sistemini kurmak.
 • Yönetim muhasebesine yönelik Mali Danışmanlık yapmak.
 • Mevzuata yönelik eğitim vermek.
 • Muhasebe ve Finansa yönelik personel eğitimi vermek.
 • Kontrol, Denetim ve Raporlama hizmeti sunmak.
 • Alış, Gider ve Satış faturaları ile şirket faaliyetlerine ilişkin Kasa, Banka ve Cari Hesap hareketlerinin muhasebe sistemine uygunluğunun takibi.
 • Kasa, banka, müşteri ve satıcı hesap mutabakatlarının yapılarak doğruluğunun test edilmesi.
 • Aylık, üçer aylık ve yıllık olmak üzere dönem sonu kapanışlarının yapılması ve firmaların tek düzen hesap planına uygun mali tablolarının hazırlanması (bilanço, gelir tablosu, nakit akım tablosu vb.).
 • İşletme personeline ait ücret bordrolarının ve hesap pusulalarının hazırlanarak, işçilerce imzalanmak üzere işverene sunulması.
 • İşten çıkışı yapılacak olan personelin Kıdem ve İhbar Tazminatlarının hesaplanması sağlanarak, işten çıkış ve giriş işlemlerinin düzenli bir şekilde gerçekleştirilmesi.
 • Şirket Kuruluş, Birleşme, Nevi Değiştirme, Genel Kurul, Sermaye Artırımı ve Azaltma, Kapanış ve Tasfiye işlemlerinin yapılması.
 • KDV iade işlemlerinin yapılması.
 • SGK Hizmetleri.
 • Sabit kıymetlere yönelik hizmetler.
 • Muhasebe kayıtları ve beyannamelerin kontrolü.
 • Aylık, üç aylık ve yıllık olmak üzere tüm vergi beyannamelerinin (Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi (Stopaj), KDV, Damga Vergisi, Geçici Kurumlar Vergisi) hazırlanması ve E-Beyanname olarak verilmesi.
 • Merkez, işyeri ve/veya şubeye ilişkin Vergi Daireleri, SSK ve İş Kurumu Müdürlükleri açılış işlemlerinin yapılması, sicil numarası alınması.
 • Bireysel Vergi Danışmanlığı hizmetleri.
 • Elektronik Defterlerinizin oluşturulması ve imzalanması.
 • E-Defter Beratlarınızın ilgili sistemlere yüklenmesi.

 

DİĞER HİZMETLERİMİZ

 • Vergi ve Mali Mevzuat Hizmetleri.
 • Sosyal Güvenlik Mevzuatı ve İş Hukukuna Yönelik Hizmetler.
 • Bordrolama ve İşçi Özlük İşlemleri hizmetlerimiz.
 • Vergi Uyuşmazlıkları Destek Hizmetleri.
 • Yönetsel Danışmanlık ve Denetim Hizmetleri.
 • Mali Hukuk Hizmetleri.
 • Yönetim Danışmanlığı Hizmetleri.
 • Resmi Bilirkişilik.
 • İstenirse; hem IFRS (International Financial Reporting Standards) hem de TFRS’ye (Türkiye Finansal Raporlama Standartları) göre raporlama seçenekleri.

 

Sizlerde profesyonel olarak bu ve benzeri hizmetlerden faydalanmak için bizimle iletişime geçiniz.